Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Kursen for 2011 er satt!

Etter et intensivt seminar på Brekstad har vi lagt kursen for SiT i 2011. For meg er styrets strategivedtak virkelig ett av høydepunktene, med fokusområder, mål, rammer og strategier. Vi setter fokus på hva som skal prioriteres det kommende året, og tydeliggjør hva vi må bli bedre på, og forsterker det vi allerede er gode på.

Prosessen går over hele året, hvor vi samler inn signaler og analyserer situasjonen, får tilbakemeldinger, og prøver å gi studentene hva de trenger. På det årlige strategiseminaret samles alt sammen, og på denne intensive og utrolig spennende samlingen formulerer vi strategien for det kommende året.

Men over til innholdet!

Vi har identifisert tre områder hvor vi ser utfordringer vi må ta tak i:

 • Bok/læremidler
 • Servering
 • Frivillighetskultur

Vi har også identifisert at vi må reise noen prinsippielle saker, som handler om politikk, samarbeidspartnere, prinsipper, og organisering. Disse er komplekse og krevende, og vil bli veldig spennende og ta opp.

 • Boligsituasjon
 • Organisering Idrett
 • Samspill mellom utdanningsinstitusjonene og SiT

Våre fokusområder for 2010 videreføres i stor grad, men vi har gitt tydeligere signaler om hva vi forventer på hvert punkt. I tillegg spisser vi miljøengasjementet vårt.

Fokusområder 2011:

 • Tilbudene skal være studentrettede
 • Prisene skal oppleves som lave
 • Grønn tråd i hverdagen
 • Driften skal bli smartere
 • Endringskompetansen skal bli smartere

Vi har også noen kjerneindikatorer som vi måler hvert år. Kundetilfredsheten skal opp med ett poeng, og det samme skal personaltilfredsheten. Vi introduserer også ett nytt mål, som vi tidligere bare har brukt som bakgrunnsinformasjon, og det er en omdømmeindeks. Vi har sagt at målet på omdømmeindeksen i 2011 skal være 66.

I tillegg har vi en god del tiltak som går på hvordan SiT som organisasjon skal møte fremtidens utfordringer, spesielt på teknologi og kompetansefronten. Vi har også sett på hvordan vi kan bli enda bedre på samspill med ulike parter, og vi  skal følge dette opp i løpet av 2011.
Vi har også gjennomgått hele strategimodellen vår, og gjort en god del grep for å gjøre den til et mer levende verktøy. Hovedtrekkene er at den er forenklet, lettere å kommunisere, og at verdier, identitet og politikk kommer tydeligere frem.

Mange av disse punktene fortjener ganske store utdypninger, og det kommer nok i løpet av året. Å oppsummere de diskusjonene vi har hatt rundt for eksempel bolig, idrett, bok/trykkeri og servering vil ta opp litt for mye plass akkurat nå, men jeg kan love mange spennende saker fremover!

Nye SiTtere!

Nye SiTere, eller SiT-studener om du vil, ble valgt på Velferdstingets møte 11. februar. Etter en lang og god utspørring, så ble Helge Lundsvoll Andersen og Gunhild Foss Heggem valgt til SiTs konsernstyre. Til styret i SiT Kafé og SiT Tapir ble Eirik Korsnes innstilt som fast styremedlem, og Sigbjørn Lund Olsen som fast møtende vara.

De nyvalgte SiTterne tiltrer 1. april, og vil innen den tid komme med en kort presentasjon av seg selv på bloggen. Følg med, følg med!

Årets valg er i gang!

Klokken 1815 (Storsalen, Samfundet) startet valget av nye studenstyremedlemmer i SiTs Konsernstyre. Hele ni kandidater stiller til de to plassene som er på valg til Konsernstyret. Av de ni er det fem gutter og fire jenter.
Kandidatene var, som i fjor, preget av noe nervøsitet i starten – men ble mer varme i trøya etterhvert som spørsmålene kom fra Velferdstinget.
Spørsmålene dreier seg om alt fra personlige egenskaper og hva som engasjerer/provoserer, til syn på andre autoritære skikkelser, og til konkrete ting de har skapt.
For de nysgjerrige, kandidatene er (takk til Axel Sandaas valgreferering på Facebook: http://www.facebook.com/topic.php?uid=170002353984&topic=14227) :

Hilde: Erfaring som journalist, medieproduksjon og fra Samfundet

Knut: Entrepenørskole-student.

Ingeborg: Erfaring fra speiderbevegelsen

Sigbjørn: Data-student, tidligere medieproduksjon, erfaring fra STV

Anders: TøH-student, erfaring fra Høyskolestyret på HiST

Olav: Fersk NTNU-student med erfaring fra VT og nestleder i Studentparlamentet på HiST

Gunhild: Masterstudent sosiologi, erfaring fra tillitsvalgt på institutt og som medlem i Studenttinget ved NTNU

Helge: Ind.øk student, erfaring fra VT og nestleder i Norsk Studentunion.

Ingjerd: Student NTNU, Nestleder og velferdsansvarlig NSU

God innsats belønnes ikke!

Berg studentby under bygging

I dag kom (endelig) tildelingen av studentboliger for statsbudsjettet 2010. Jeg personlig, og flere med meg, hadde store forventninger om at det skulle komme en god slump studentboliger til Trondheim og SiT, men slik ble det ikke. Studentboliger er et kjempegodt og viktig tiltak for å sikre lik rett til utdanning, og derfor har også satsningen vært god det siste året med over 1000 studentboliger i året. Fra sentralt hold (dvs staten) har det blitt sagt klart og tydelig at de store byene skulle prioriteres, på grunn av boligsituasjonen generelt. Vi skal ikke lenger tilbake en et halvt år for å huske at det sto flere tusen studenter i boligkø i Trondheim. I tillegg så bygger vi allerede for tilskuddene vi fikk i fjorårets statsbudsjett. Burde ikke realiseringsevne telle? Fortsett lesing »

La printeren få hvile i evig fred sammen med telexen og telefaxen.

I det seneste Under Dusken krangler et styremedlem i NTNU og lederen for Studenttinget om man skal ha gratis utskrift eller om man må betale for papir. Med lanseringen av en 9 tommer stor skjerm med en eplelogo på i går, ble diskusjonen plutselig veldig gammeldags.

I disse dager kan du stille til valg og påta deg den ærefulle oppgaven det er å sitte i SiTs styrer, og sette deg inn i saker knyttet til områder som helse, bolig, kafé og bok. Ta en titt på den eminente valgvidoen, og les mer på Velferdstingets hjemmesider!

Hvis du er bittelitt nysgjerrig, så ikke nøl med å ta kontakt og spør om hva det nå er du lurer på.

I et fire timers rekordkort VT-møte klarte Velferdstinget heller ikke denne gangen å velge inn nok folk til rådene sine. Er det bare for dårlig profilert at det var valg? Hadde det strømmet på med kandidater hvis velferdstinget hadde hatt flere bannere og reklamelogoer?

Eller kan det være at vanlige oppegående studenters uvitenhet om Velferdstinget eksistens og det man gjør der, skyldes noe mer enn at Underdusken stort sett er fraværende på møtene. Fortsett lesing »

Samskipnadens død?

«Samskipnadens død?» er tittelen på et fortreffelig innlegg om den mye omtalte BDO-rapporten om studentsamskipnadene fra oktober i fjor. Innlegget er skrevet av Norsk Studentunions leder Anne Karine Nymoen i anledning LOs studentkonferanse 14. januar som tok for seg studentsamskipnadenes fremtid og utvikling. God lesning!

SiT Tapirs sponsorprogram ble vedtatt formelt av SiT Tapir AS i oktober, 2004. Siden da har det blitt delt ut nesten 5 millioner kroner til studentforeninger i Trondheim. Torsdag 19. november delte SiT Tapir AS, med styreleder Gunn-Marit Fosshaug i spissen, ut ca 300 000 kroner til 19 prosjekter og nyoppstartede studentforeninger i Trondheim. Fortsett lesing »

Den siste uka har det blitt skrevet flere saker om SiTs serveringstilbud i Universitetsavisa på NTNU.  Jeg syns det er flere ting som både er leit og direkte provoserende med måten SiTs serveringstilbud og studentfokuset vårt blir kommentert i Universitetsavisa saker, også i en direkte kommentar fra redaktøren Tore Oksholen. Her kan du lese et åpent brev jeg har sendt til de i forbindelse med disse sakene. Fortsett lesing »